Na ruim 7 maanden als nieuw bestuur met nieuw elan aan de slag te zijn, willen we graag met jullie de voortgang bespreken. Dat gaan we doen op 14 november, tijdens een Algemene Ledenvergadering. Wij presenteren dan de staat van de vereniging: hoe gaat het nu, waar lopen we tegenaan, wat gaat er goed en wat kan er beter. Aan de start hebben we gezegd: we gaan voor gewoon gezellig, ledengroei en organisatiekracht.

De agenda is als volgt:

1. Welkom
2. Vaststellen agenda
3. Afsluiten en akkoord afgelopen financieel jaar
4. Staat van de vereniging: veel gaat goed, maar het moet echt veel beter!
5. Sluiting

Je kunt de stukken over de financiën opvragen bij Karin (penningmeester@sportingtrigon.nl). Na afloop bieden we iedereen een hapje en drankje aan. We hopen iedereen op 14 november om 20 uur te zien in de kantine!